DLA ROLNICTWA

Ulga dla rolnictwa ułatwi sfinansowanie instalacji fotowoltaicznej lub montażu pompy ciepła

Ciągłe podwyżki prądu generują coraz to wyższe koszty prowadzenia gospodarstwa rolnego. Warto więc pomyśleć o montażu dopasowanej do indywidualnych potrzeb instalacji fotowoltaicznej, która nie tylko pozwoli zaoszczędzić nawet kilka tysięcy złotych rocznie, ale również będzie przyjazna dla środowiska. Decydując się na OZE warto skorzystać z ulg dla rolnictwa, które znacznie ułatwią finansowanie takiej inwestycji.

 

Odliczenie fotowoltaiki od podatku rolnego, czyli ulga inwestycyjna

Osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne płacące podatek rolny, rozliczające się ryczałtowo, bądź płacące podatek VAT mogą skorzystać z ulgi inwestycyjnej na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, która wytwarza energię elektryczną na rzecz produkcji rolnej. Dzięki niej odliczą od podatku rolnego wydatki związane z instalacją urządzeń służących do produkcji energii z odnawialnych źródeł. Oczywiście śmiało można do nich zaliczyć instalacje fotowoltaiczne.

Istnieją jeszcze inne warunki, które trzeba spełnić, by otrzymać dotację na fotowoltaikę. O dofinansowanie mogą się starać właściciele i posiadacze samoistni gruntów oraz osoby będące wieczystymi użytkownikami gruntów, które są własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Ważne, by ich posiadali ziemię o powierzchni od 1 ha do 300 ha. Do otrzymania dofinansowania uprawnia udokumentowanie faktu prowadzenia gospodarstwa, co najmniej rok przed złożeniem wniosku.

Zgodnie z art.13 ust. 2 Ustawy o podatku rolnym, korzystając z ulgi inwestycyjnej można odliczyć od należnego podatku rolnego od gruntów 25 % udokumentowanych wydatków inwestycyjnych, przeznaczonych na zakup fotowoltaiki czy pompy ciepła. Cała inwestycja musi być sfinansowana ze środków własnych – w przypadku korzystania ze środków publicznych, bądź preferencyjnych pożyczek nie możemy odliczyć wydatków od podatku.

 

Program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej AgroEnergia

Mogą z niego skorzystać właściciele lub dzierżawcy nieruchomości rolnych o powierzchni od 1 do 300 ha. Ważne, by osoby te co najmniej rok przed złożeniem wniosku o dofinansowanie były w posiadaniu gospodarstwa oraz osobiście je prowadziły. W przypadku osób posiadających status prawny i będącej właścicielem albo dzierżawcą gruntów wymagane jest prowadzenie działalności rolniczej lub działalności gospodarczej w zakresie usług rolnych przez co najmniej rok.

Program AgroEnergia dedykowany jest osobom planującym montaż instalacji fotowoltaicznej, bądź pomp ciepła. Dofinansowana instalacja musi być użytkowana przez okres co najmniej 3 lat od zakończenia inwestycji. Wsparcie nie dotyczy osób, którym zależy tylko na modernizacji istniejących już instalacji czy urządzeń.

Wysokość dotacji wynosi, z których można skorzystać to:

  • 15 000 zł w przypadku montażu instalacji fotowoltaicznych o mocy od 10 do 30 kW;
  • 25 000 zł, gdy zdecydujemy się na zakup fotowoltaiki o mocy od 30 do 50 kW;
  • 10 000 zł, gdy dodatkowo będziemy chcieli zamontować w budynku mieszkalnym pompę ciepła.